Fiskekort Hinsen-Logärden Fiskevårdsområde

Datum: Fredag 21 sep 2018 - måndag 31 dec 2018 Visa karta

100 %

1 av 1 rekommenderar

Det lilla fiskevårdsområdet är beläget i vildmarken, bara 15 km från Falun, med de stora sjöarna Hinsen och Logärden och det kulturhistoriskt intressanta Korså Bruk som medelpunkt.

Bokningsbekräftelsen gäller som fiskekort inom Hinsen-Logärden FVOF enligt områdets bestämmelser. Fiskekortet ska medföras vid fiskets utövande och på anfordran uppvisas för polisman eller fiskeritillsyningsman.

Det lilla fiskevårdsområdet är beläget i vildmarken, bara 15 km från Falun, med de stora sjöarna Hinsen och Logärden och det kulturhistoriskt intressanta Korså Bruk som medelpunkt.

Förutom sjöarna Hinsen och Logärden finns ett antal fina småvatten där utsättning sker fortlöpande av öring och regnbåge, såsom i PUT and TAKE vatten Djuptjärnen, Lilla Logärden, Lisstjärnen och Stora Övertjärnen. Vid dessa vatten finns bryggor och vindskydd som underlättar fisket för många.

Handikappfiskeplats, vindskydd, grillplats och toalettbyggnad vid sjön Lilla Logärden, invid Korså Bruk.

Samtliga fiskekort, med undantag för särskilt kort gällande Lilla Logärden, berättigar till fiske i målsmans sällskap för barn till och med det år de fyller 16.

Fiskekort kan även köpas på turistbyråerna i Visit Dalarna, tfn 0771-62 62 62

Hinsen-Logärdens årskort gäller kalenderår.
Fullständiga regler samt kartor finns på www.hinsenlogarden.se

Kontaktperson:
Lennart Sandgren, Övertänger 17, 790 26 Enviken
0246/242 49 eller 070-291 34 03.
lempaagneta@hotmail.com
www.hinsenlogarden.se

Visa mer

Boka nu - välj startdatum och produkt

Startdatum:
Aktivitet Totalt pris
Loading

Om denna aktivitet