Kopparleden på mc

Visa karta

Mellan Falun och Röros, från Världsarv till Världsarv på mc

Kopparledens huvudsträcka går mellan de båda kopparstäderna Falun i Sverige och Røros i Norge (eller vice versa). Men för att variera sträckan och för att locka dig att åka i bägge riktningarna finns en webbplats där de även lagt till några alternativa vägar som är vanligt förekommande, men där du fortfarande åker mellan Falun och Røros.

Framför allt finns dessa alternativ i Kopparledens södra mer tätbefolkade del. De alternativa vägarna ger dig en möjlighet att enkelt variera din resa, till exempel genom att köra på olika sidor om Siljan eller köra runt ”Siljansringen”. Det är naturligtvis inget som hindrar att du själv gör ytterligare utvikningar från Kopparleden och tar egna omvägar för att upptäcka dina egna pärlor, för sådana finns.

Kopparleden är ett delprojekt inom Interreg-projektet Scandinavian Heartland vilket drivs tillsammans av Länsstyrelsen Dalarna och Fjellregionen i Hedmarks Fylkeskommune, med fokus på att utveckla natur och kulturturism i regionen. Delprojektet har som syfte att utveckla och marknadsföra vägen mellan Falun och Röros, det vill säga Kopparleden, som en attraktiv sträcka för MC-turism. Målet är att öka antalet besökande motorcykelturister i området mellan Falun och Röros. Idag drivs www.visitkopparleden.com av Älvdalens kommun.

Kopparleden har inget eget turistkontor. Vill du få ytterligare information om platser och sevärdheter längs Kopparleden, vänder du dig därför till turistbyråerna som finns i de kommuner som Kopparleden går genom.

Fakta
Falun i Dalarnas län, Sverige, 107 m ö h.
Røros i Sør-Trøndelag Fylke, Norge, 630 m ö h.
Kopparleden Falun – Røros sträcka: 400 km.
Vägsträckningar, vägnummer RV80, RV70, V26, V28, V30

Väl mött på Kopparleden!

Visa mer

Om denna aktivitet