Tansvägga

Adress: 785 42 Mockfjärd Visa karta

Adress: 785 42 Mockfjärd

Branten är en gammal utsiktspunkt, framför allt från Predikstolen, som den högsta punkten kallas. Där finns klätterleder, en slogbod och en eldplats.

Naturen är mycket varierande, då fuktiga småraviner på flera ställen genomkorsar magra hällmarkspartier.
Skogen ovanpå berget består i huvudsak av mager hällmarkstallskog, med en hel del äldre tallar. Nedanför branten växer en bördig blandskog med stort inslag av olika lövträd, framför allt asp. Död ved gynnar vedsvamparna rosenticka och kötticka som finns i reservatet. Den regionalt hotade lunglaven kan man hitta på stammar av framför allt på asp.

De karaktäristiska hackmärkena efter den tretåiga hackspetten kan ses på trädstammar. Stora, avlånga hål är utmejslade av spillkråkan. Området är sedan länge ett känt tillhåll för lodjur. I området kan man hitta rester efter kolbränningens tid, med både kojruiner och tydliga rester efter kolbottnar från liggmilor.

Visa mer

Om denna aktivitet