Skålberget

Adress: 79532 Rättvik Visa karta

Adress: 79532 Rättvik

Skålberget är ett fridlyst nedlagt kalkstenbrott där de geologiska lagren i den frilagda berggrunden innefattar bland annat två nivåer av ljus ren kalksten som benämns Kullsbergs respektive Boda kalksten.

Skålbergets naturminne
Skålbergets kalkstensbrott fridlystes som naturminne 1994-12-13 för att bevara områdets unika geologi. Området ägs och förvaltas av Rättviks kommun. Du är välkommen som besökare i brottet, men respektera föreskrifterna.

§ Inom naturminnet gäller förbud att:

•bedriva täktverksamhet
•spränga, bryta loss eller med verktyg påverka den frilagda berggrunden
•bortföra stenprover vare sig ur fast klyft eller ur löst liggande material
•tippa eller utfylla området på sådant sätt att den frilagda berggrunden påverkas

Bränd kalk började användas i Sverige vid den tid då kyrkobygg-nationen tog fart. Det är därför troligt att bygget av Rättviks kyrka på 1200-talet gav upphov till den första kalkbränningen i fältugnar här i Rättvikstrakten. På 1500-talet och 1600-talet blev det mer vanligt med murade eldstäder. Det medförde ett uppsving för den lokala kalkbränningen. Den brända, släckta kalken blandades med sand och vatten till murbruk som stelnade och höll ihop stenarna.

Visa mer

Om denna aktivitet