Strandmora Klint

Adress: avesta Visa karta

Adress: avesta

Strandmora klintar utgjorde under istiden en isolerad klippholme i det stora smältvattenområde, som täckte i princip hela Avesta kommun. Idag är klintarna fina utsiktsberg, med vidsträckt utsikt över bygden kring sjön Bäsingen. Enligt skalden och poeten Erik Axel Karldeldt är berget också hemvist åt en vän jungfru, ett naturväsen som han besjunger i dikten "Hembygdens huldra".

Bergsmassivet är geologiskt intressant. Berggrunden består delvis av grönstenar. På bergstopparna växer gles tallskog. Mindre vanliga växter som man kan finna på klintarna är bl.a. getrams och vårspärgel. På Lill-klinten växer även gaffelbräken och svartbräken.

Visa mer