Fiskekort Ortskort kalenderår

Datum: Tisdag 20 aug 2019 - tisdag 31 dec 2019

Ortskort kalenderår: Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort. Får lösas av alla, som är mantalsskrivna inom skifteslag ingående i fiskevårdsområdet. Dessutom av ägare till fritidshus inom skifteslag ingående i fiskevårdsområdet. Dock endast ett kort per fritidshus. Korten gäller för fiske i hela sjön.

Fiske innanför stängslet vid inloppet Ludvika kraftstation är förbjudet. Kortet gäller även för hemmavarandebarn under 18 år och även för maka/make eller sambo. Ortskort medför rätt till fiske med mjärde, ryssja, angling, trollingfiske och liknande samt handredskap, nätfiske får ske enligt särskilda bestämmelser som finns under egen rubrik nedan. Redskap skall vara märkta med väl synligt flöte med vimpel. Flötet skall vara märkt med namn, och telefonnummer.

I området ingående skifteslag: Stensbo, Sunnansjö, Norrvik, Sörvik, Brunnsvik, Finnäset, Gonäs, Ludvika by, Ludvika gård och Ludvika

Regler: 3 st ädelfiskar/dygn får tas upp. Får du fler skall de återutsättas i sjön såväl levande som döda. Öring mindre än 50 cm skall återutsättas i sjön levande som död. OBS! Ej rätt märkta redskap kan tagas upp av fisketillsynen. Nätfiske är förbjudet inom markerade områden, se kart under LÄNK TILL DOKUMENT.

Visa mer

Boka nu - välj startdatum och produkt

Totalt pris
Välj datum: