Fiskekort Väsmans Fiskevårdsområde

Datum: Fredag 13 sep 2019 - tisdag 31 dec 2019

100 %

1 av 1 rekommenderar

Ett tio-tal öar med namn som Sollen, Bärholmarna, Granön, Lövön och ett antal långa uddar ger sjön Väsman karaktär. Granön som nu är naturreservat medan Lövön har haft fast boende sedan urminnes tider.

Denna "skogssjö" med sina branta skogsklädda åsar där byarna har växt upp runt sjön. Stora djup och här och var grunda partier som ger variation åt sjöns innevånare. Fisket har varit en viktig näring för många människor. Nu är Sportfisket, främst genom trollingen en vanlig syn på sjön Väsman, där fisket sker främst efter gädda, röding och öring. Gott om plats finns på den 45,7 kvadratkilometer stora insjö.

Fiskarter
Bland kända arter av olika fisksorter kan nämnas gädda, sik, mört, abborre, lake, braxen, öring, röding, asp,id, elrista, nors, snorgärs. Siken i sjön, med det menas småsiken och storsik varav den sist nämnde kan väga åtskilliga kilo.

Bokningsbekräftelse
Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort.

PRISER OCH REGLER
Ortskort
Pris 300:- / kalenderår
Gäller för boende samt ägare till fritidshus i områdets ingående skifteslag. Medför rätt till fiske med mjärde, ryssja, angeldon (15 st) samt 2 handredskap mm. För familj gäller ett redskap/person.

I området ingående skifteslag: Stensbo, Sunnansjö, Norrvik, Sörvik, Brunnsvik, Finnäset, Gonäs, Ludvika by, Ludvika gård och Ludvika stad.

Sportfiskekort
Pris dagkort 50:- årskort 300:- / kalenderår
Gäller endast fiske med handredskap. Vintertid även angling.

Trollingkort
Pris dagkort 100:-, årskort 500:-/kalenderår

Samtliga fiskekort gäller för fiske i hela sjön.
Kräftfiske sker enligt särskilda bestämmelser.
Samtliga kort gäller även för hemmavarande barn under 18 år, maka, make eller sambo. Dagis, förskola, grundskola och gymnasium får som friluftsaktivitet fiska gratis. För övrigt är korten personliga och får ej överlåtas.

Fiskeregler för alla:
3 st ädelfiskar/dygn får tas upp. Får du fler skall de återutsättas i sjön såväl levande som död. Öring mindre än 50 cm skall återutsättas i sjön levande som död.
Allt fiske innanför stängslet vid inloppet till Ludvika kraftstation är förbjudet.


Återförsäljare
Fiskekort kan även köpas på turistbyråerna i Visit Dalarna, tfn 0771-62 62 62, Sunnansjö Järnhandel, Tanka Ludvika, YM i Smedjebacken.
Försäljning av fiskerättsbevis hos Sunnansjö Järnhandel samt Leif Lagerqvist.

Bilder, foto: ©N-E Nordqvist

Visa mer

Boka nu - välj startdatum och produkt

Startdatum:
Aktivitet Totalt pris