Engelska parken, Stjärnsund

Adress: Bruksallén 17, 770 71 Stjärnsund Visa karta

Adress: Bruksallén 17, 770 71 Stjärnsund

I Stjärnsund finner du en park i törnrosasömn.

År 1799 påbörjades anläggandet av en engelsk park i anslutning till den formella herrgårdsparken. Den har drag av flera olika stilar: nyklassicism, karolinsk formalism, men framför allt av det romantiska ideal som rådde under senare delen av 1700-talet. Så småningom växer här fram en stor engelsk park med broar, dammar, källa, lusthus och kägelbana. Kanalsystemet är ett bärande inslag i anläggningen. I mitten av 1900-talet börjar parken förfalla och växa igen men ännu idag finns stora delar kvar. Som besökare kan du göra en upplevelserik vandring i parken och upptäcka spår av den gamla parkanläggningen.

Ännu kan man ana hur den en gång sett ut även om ån och kanalerna är igenväxta och gångsystemet delvis försvunnit. Själva sträckningen av parken med mittaxel är alltjämt enligt ursprungligt uppförande med flera snirkliga gångstigar och även körvägar. Trots att många träd försvunnit finns det fortfarande hundraåriga lövträd bevarade i alléer och i parken.

Visa mer

Om denna aktivitet

 • Öppettider
  Alla dagar under sommartid
 • Besöksadress
  Bruksallén 17
 • Postadress
  770 71 Stjärnsund
 • Telefonnummer
  +46 0225-801 31, 0225-810 10
 • Kontaktperson
  Husbyringen, Villa Solhem
 • Webbsida