Fulufjällets Nationalpark

Visa karta

Fulufjällets nationalpark bildades 2002 och omfattar 385 km2 och är den största utanför Norrbotten.
Här finner du bland annat Sveriges högsta vattenfall på 93 meter och värdens äldsta träd, hela 9550 år gammalt!

Njupeskärs vattenfall är 93 meter och därmed Sveriges högsta. Vattnet faller helt fritt 70 meter. I forsdimman intill fallet finns många ovanliga mossor, lavar samt kärlväxter. Flera av dem kräver ständig fukt för att överleva.
Den djupa skåra som skurit sig in i sandstenslagren vid vattenfallet utgör ett skolexempel på bakåtskridande erosion. Några få dagar kring midsommar – vid sommarsolståndet – letar sig solljuset ända längst in till vattenfallet och ger det ett magiskt silverljus. Men detta inträffar bara på morgonen mellan 03.00-05.00.

På Fulufjället finns en klon av en gran som växt på samma ställe i 9.550 år!
Granen kan föröka sig och överleva genom att skjuta nya rotskott och det är på det viset denna gran har överlevt sedan den slog rot på Fulufjället strax efter den senaste istiden. Under kalla perioder har granen växt mer som en buske och när klimatet varit mer gynnsamt har den sett ut som ett träd
Det är professor Leif Kullman från Umeå universitet som undersökt trädgränsen på Fulufjället och i och med den undersökningen åldersbestämdes vedrester som hittades under granen med den s k kol14-metoden.Man kunde konstatera att det är samma genetiska individ som funnits på denna plats i över 9.000 år!

Visa mer